Kläder vid jakt

Att klä sig rätt för att bege sig ut på jakt är allt annat än en bagatellartad procedur. Visst, det går i praktiken att jaga iförd i princip vad som helst, men du kommer inte dra några direkta fördelar av dra på dig en röd och skrikig jacka, eller att iklä dig något material som gör onödigt mycket ljud ifrån sig.

En kost att klä sig rätt

Att klä sig rätt inför en jakt är något av en konst i sig. Jaktkläder ska vara funktionsdugliga samtidigt som de också ska vara både sköna och passande för den närvarande temperaturen. Rent funktionsmässigt så behöver kläderna nödvändig förvaring samtidigt som de ska vara tysta i rörelserna och hyfsat kamouflerande i den terräng där jakten planeras att äga rum.

Skillnad på jakt och jakt

Det är med andra ord en himla skillnad på de jaktkläder som är optimala för en älgjakt under hösten, som de som man framgångsrikt använder under en jakt på fjällripa under vintern. På samma vis som vid detta talande exempel finns det många andra typer av jakt som kräver just sin uppsättning av kläder för att kunna genomföras på bästa sätt. På så vis ger man sig själv än bättre förutsättningar att lyckas, något som varje jägare strävar efter. Inget konstigt med det.