Säkerhetsåtgärder

Att motverka skador och olyckor på arbetsplatsen är inte bara ett sätt att främja sin personals hälsa utan även en ekonomisk investering. Arbetsgivaren har ansvar för att betala en viss del av sjukersättningen de första två veckorna och samtidigt är viktigt kompetens borta från arbetsplatsen under sjukskrivningen.

Vad man göra för olika säkerhetsåtgärder varierar självklart mellan de olika arbetsplatserna. På ett bygge får t.ex. jobba betydligt mer med att motverka fallskador än på ett kontorslandskap.

Man kan generellt dela upp dessa skador i två grupper. De direkta skadorna som exempelvis benbrott och klämskador samt de indirekta som rygg- och nackvärk. De direkta skadorna är lättast att motverka eftersom det är så tydligt vad som skadan berott på. Det är också dessa som oftast har kortast rehabiliteringstid. En säkerhetsåtgärd är rejäl belysning. Det man inte ser tydligt snubblar man lättare över. Detta inte minst i trappor där snubbelrisken är stor från början. För att motverka detta kan även fästtejp sättas för att öka fästet på trappstegen.

Halk- och snubbelolyckor är några av de vanligaste och när det gäller halkningar sker dessa oftast i kök eller badrum. Det är inte så konstigt eftersom det oftast handlar om att det är vatten på golvet. För att motverka detta kan man ha mattor med antiglidskydd samt ha stänkskydd så att inte vattnet lika lätt når golvet.

Även kablar är något man bör titta lite extra på. De kan bli en stor snubbelrisk om de inte tejpas fast eller placeras i kabelkanaler. Dessutom bör man ha jordfelsbrytare. En liten investering men som kan visa sig vara livsviktig i de fall som elektronisk produkter får kortslutning.